شرکت (GTSB ) در زمینه حمل و نقل دریایی و زمینی به طور اختصاصی با تیمی قوی از با تجربه ترین افراد در این حوزه فعالیت مینماید . با افتخار آماده همکاری با شرکت های فعال در عرصه بین المللی هستیم و این اطمینان را میدهیم که رسالت خود در 3 اصل ، سرعت ، دقت ، قیمت را به نفع مشتری به پیش بریم .